Сервис

ВЕЛОСИПЕДИ

СИМЕ БАЈК СЕРВИС – Симе

Ул. Партизански Одреди 1-10 лок 2
1000 Скопје, Македонија
Моб+Вибер: 075 220-013

ГЕАР УП СЕРВИС – Кико

Ул. Орце Николов 144/2
1000 Скопје, Македонија
Моб: 075 247 595
gearup.mk@gmail.com

МОТОЦИКЛИ

СИТО СЕРВИС – Ѕоне

бул. 8 ми Септември б.б.
1000 Скопје, Македонија
Тел: 02/30 62 594